Dalok, históriás énekek, katonadalok

Tabgroup

Appendix

Időpont

2020.
augusztus
15.
Leírás 

CSEH TAMÁS KÁTAI ZOLTÁN
DALOK
HISTÓRIÁS ÉNEKEK
KATONADALOK

Tabgroup_3

Cinetracta
ÜZENET, KÉT IMA
Multimédia track 

Időpont

2020.
augusztus
3.
Előadó 
Kátai Zoltán
ének
lant
Leírás 

KÁTAI ZOLTÁN
KOSSUTH-DÍJAS ÉNEKMONDÓ
1954. NOVEMBER 3. - 2020. NOVEMBER 6.

2020. augusztus 15-én hatodik alkalommal rendezték volna meg az Énekmondók emlékezetét Bakonybélben a Szent-kútnál. A történet 2009 tavaszán indult, mikor Bakonybél díszpolgára lett Cseh Tamás és Anzelm testvér kezdeményezte, hogy dalnokként támogassa a Szent-kút kápolna renoválásához jótékonysági koncertek gondolatát.

2009 augusztus 7., Cseh Tamás halála óta már az ő emlékét is megidézi az Énekmondók emlékezete. Ínséges évek után Császár Bíró Éva támogatásával, a bakonybéli polgárok erőfeszítéseivel Kátai Zoltán énekmondó őrizte tovább a hagyományt. Előre tudható volt, hogy az esemény lelke – Kátai Zoltán – az elmúlt öt évvel ellentétben ezúttal betegsége miatt nem lesz jelen, így Hanák Gábor augusztus eleji táplánszentkereszti látogatása alkalmával küldött volna üzenetet, mely végül a rendezvény elmaradása miatt nem juthatott el a közönséghez a helyszínen. Az üzenet azonban nem veszett el, csak eddig palackban maradt, most meghallgathaják, illetve megtekinthetik az ugyanakkor elhangzott két népénekkel együtt.

Dalszöveg 

Legszívesebben Nagy Lászlóval üzennék – mit üzent az utókornak – „Ha lesz még emberi arcuk, csókoltatom őket...”, de mivel én már nem tudok ott lenni, továbbra is őrizzék Tamás emlékét ilyen módon is, jöjjenek össze minden évben! Martinával együtt énekelhet, minél több fiatal ismerje meg Tamás munkásságát, minél többen szeressék meg, adják tovább, hogy az unokák unokái is tovább éltethessék. Ha annyit tudtam tenni, hogy emberekhez eljuttattam azokat az énekeket, s az énekeken keresztül azt a tartást, azt az emberi tartást, amit a 16-17. század dalai üzentek, akkor már nem éltem hiába.

Küldöm ezt a két esti imát az éjszakai nyugodalomhoz:

A fényes nap immár lenyugodott,
A föld szintén sötétben maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden állat megy nyugodalomra,
Az Istentől kirendelt álomra,
De én Uram úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Midőn ágynak adom a testemet,
Deszka közé zárhatom éltemet,
Hosszas álom érheti szememet,
A kakasszó hozhatja végemet.

Vessünk számot, hát édes Istenem,
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem,
Hogy lehessen bátrabban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom.

Színyed előtt mindennap elesem,
De te lettél Atyádnál kezesem,
De megbocsáss, mert szivemből szánom,
Könnyek miatt szememben nincs álom.

Az ágyamba zokogva költözöm,
Vánkosomat könnyekkel öntözöm,
Ha megtartasz holnapi napodra,
Nem fordítom azt megbántásodra.

--------------

Mivel már béestveledett,
Kérünk Teremtőnk tégedet,
Hozzánk kegyelmességedet
Mutasd s szokott őrzésedet, mutasd s szokott őrzésedet!

Gaz álmok távul essenek,
Rút látásink elvesszenek,
Sátánok megköttessenek,
Hogy testünk ne fertezzenek, hogy testünk ne fertezzenek.

Istennek hív szent angyala,
Engem, ki őrzésed alá
Az Úr kegyelmességéből
Bízattam anyám méhéből, bízattam anyám méhéből,

Fényeddel éjjel látogass,
Őrizz, vezérelj, támogass,
Hogy ördögnek álnoksága
Ne árthasson, s csalárdsága, ne árthasson, s csalárdsága.

Engedd ezt nékünk kegyesen,
Atya, Fiú felségesen,
Szentlélekkel egyetemben
Élvén örök dicsőségben, élvén örök dicsőségben.

Ámen.