Az Archívumról

A Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris gyűjtemény
 

A Cseh Tamás Archívum feladata a dalnok hagyatékának és korának legteljesebb feldolgozása, dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése. A komplex munka a kor új látószögű megismerését teszi lehetővé a kutatók számára. Teljes életdokumentációk, életútinterjúk készülnek kortársaival, az Archívum a gyűjtőmunkáját, a dokumentumok összegyűjtését és az emlékezések rögzítését saját honlapja segítségével kiterjeszti mindazok felé, akik Cseh Tamással vagy dalaival, műsoraival személyes vagy élményszerű kapcsolatba kerültek. Az összehasonlító kutatásokhoz az Archívum digitális másolatokat készít az eredeti művekről és iratokról, azokat rendszerezi és hozzáférhetővé teszi.

”Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy egész életemben csak festeni és rajzolni fogok. Aztán a hatvanas évek végén elsöpörték az ecseteket és a tollakat a dalok.”

A dalok keletkezéstörténete, előadásuk hatása, kritikai visszhangjuk legteljesebb feldolgozása fő feladatunk, az 1960-as évek végétől napjainkig. A politika- és művelődéstörténeti közlekedőedények feltárása, az interdiszciplinaritás a célravezető módszer, hogy munkánk eredményeképp megbízható forrásbázis épüljön az utókor számára. Ennek része lehet a Cseh Tamás-kultusz továbbélésének dokumentálása is.

A jeles napokra audiovizuális installációkat készítünk, és rendszeresen bemutatjuk (korábban a Mailáth palota első emeleti demonstrációs termeiben) külső helyszíneken /Kolozsvártól Bécsig, a Bibó Kollégiumtól a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumig/.

Cseh Tamás a kilencvenes évek végétől a Századunk című történelmi dokumentumfilm műsor moderátora volt. Ekkor szembesült azzal, hogy a polcain évtizedek óta gyűjtött szalagokat már nem tudja lejátszani, ezért 2003-tól, a Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában elkezdtük az „állományvédelmi” digitalizálást. Ez az első tíz DVD jelenti az Archívum kezdetét. Azután, hogy 2009 decemberében a dalnok posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott, a jogutódokkal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy minden audiovizuális dokumentumot, iratot digitalizálunk, a digitális tartalmat tekintjük a Cseh Tamás Archívum gyűjteményének tulajdonának.

Az Archívum önálló szervezeti egységként először 2014-től a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályaként kezdte meg működését, az Úri utcai Mailáth-palotában.

Cseh Tamás életműve nem megkérdőjelezhetően a magyar kultúra szerves részét jelenti, ennek értelmében az Archívum a jogilag rendezett, az egységes egészet jelentő hagyaték gondozásával, közfeladatot lát el. A Kormány döntésének értelmében 2015-ben az addig a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályként működő Cseh Tamás Archívum fenntartója a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. lett. 2019-ben távoznunk kellett az Úri utcai székhelyünkről, így az Archívum stúdió, kiállító- és rendezvénytér nélkül maradt, a feldolgozás egy szentendrei galéria tetőterében folytatódott.

2020. szeptemberétől kezdve az Archívum a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként folytatja munkáját. Ettől kezdve a régi pénzverde épületegyüttesének egyikében, az Üllői út 102. szám alatt ideiglenes helyszínen, de zavartalanul zajlik a feldolgozó- és kutatómunka.

A Múzeum segítségével kerülhetett sor 2021-ben egy fontos célunk megvalósítására, Cseh Tamás hagyatékának megvásárlására, ennek köszönhetően a digitalizált anyagok mellett a műtárgyak kezelése is feladatunkká vált. Előadásokkal és programokkal a Petőfi Irodalmi Múzeumban és külső helyszíneken várjuk az érdeklődőket.