Az Archívumról

A Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris gyűjtemény

 

A Cseh Tamás Archívum gyűjtőköre a dalnok hagyatékának és korának legteljesebben dokumentálása, az életmű kontextusba helyezése. A komplex munka a kor új látószögű megismerését teszi lehetővé a kutatók számára. Teljes életdokumentációk, életútinterjúk készülnek kortársaival, az Archívum a gyűjtőmunkáját, a dokumentumok összegyűjtését és az emlékezések rögzítését saját honlapja segítségével kiterjeszti mindazok felé, akik Cseh Tamással vagy dalaival, műsoraival személyes vagy élményszerű kapcsolatba kerültek. Az összehasonlító kutatásokhoz az Archívum digitális másolatokat készít az eredeti művekről és iratokról, azokat rendszerezi és hozzáférhetővé teszi.

 

”Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy egész életemben csak festeni és rajzolni fogok. Aztán a hatvanas évek végén elsöpörték az ecseteket és a tollakat a dalok.”

A dalok keletkezéstörténete, előadásuk hatása, kritikai visszhangjuk legteljesebb feldolgozása fő feladatunk, az 1960-as évek végétől napjainkig. A politika- és művelődéstörténeti közlekedőedények feltárása, az interdiszciplinaritás a célravezető módszer, hogy munkánk eredményeképp megbízható forrásbázis épüljön az utókor számára. Ennek része lehet a Cseh Tamás kultusz továbbélésének dokumentálása is.

A jeles napokra audiovizuális installációkat készítünk, és rendszeresen bemutatjuk a Mailáth palota első emeleti demonstrációs termeiben, vagy külső helyszíneken /Kolozsvártól Bécsig, a Bibó Kollégiumtól a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumig/.

Cseh Tamás a kilencvenes évek végétől a Századunk című történelmi dokumentumfilm műsor moderátora volt. Ekkor szembesült azzal, hogy a polcain évtizedek óta gyűjtött szalagokat már nem tudja lejátszani, ezért 2003-tól, a Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában elkezdtük az „állományvédelmi” digitalizálást. Ezt az első tíz DVD jelenti az Archívum kezdetét. Azután, hogy 2009 decemberében a dalnok posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott, a jogutódokkal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy minden audiovizuális dokumentumot, iratot digitalizálunk, a digitális tartalmat tekintjük a Cseh Tamás Archívum gyűjteményének tulajdonának.

 

Cseh Tamás életműve nem megkérdőjelezhetően a magyar kultúra szerves részét jelenti, ennek értelmében az Archívum a jogilag rendezett, az egységes egészet jelentő hagyaték gondozásával, közfeladatot lát el. A Kormány 1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozatával úgy döntött hogy az addig a Magyar Nemzeti Levéltár önálló főosztályként működő Cseh Tamás Archívum működtetését, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. vegye át.