Az Alapítványról

A Cseh Tamás Archívum Alapítvány történetéről

 

2011 decemberében Zumbok Ferenc kormánybiztos Karmelita kolostorbeli irodájában (1014 Budapest, Színház u. 5-7.) Méry Gábor mint alapító felajánlotta, hogy 800 000 forint induló vagyonnal létrehozza a Cseh Tamás Archívum Alapítványt. A Fővárosi Törvényszék 11652-es sorszámú végzésével 2012 novemberében vette nyilvántartásba. Az első kuratórium tagjai:

  • Császár Bíró Éva
  • Hanák Gábor
  • Bereményi Géza
  • dr. Zumbok Ferenc

Zumbok Ferenc halála súlyos veszteség volt, munkánk félbemaradt, majd a kuratórium új tagjaival:

  • Csák János
  • dr. Kukorelli István 

a parlamenti államtitkárságra juttattuk el állásfoglalásunkat:

A Cseh Tamás Archívum Alapítvány ezúton javaslatot terjeszt elő az önálló Cseh Tamás Archívum - Interdiszciplináris Gyűjtemény létrehozásáról. A Gyűjtemény elsődleges feladata, Cseh Tamás korának és munkásságának, mintaadó személyiségének dokumentálása, teljes adatbázis építése, hogy a komplex munka révén a kor újlátószögű megismerése, megismertetése válják lehetségessé. A gyűjtemény mintaadó darabjait a nyilvánosság számára jogszerű formában hozzáférhetővé teszi. Küldetésének tartja az Archívum, hogy az összegyűjtött dokumentumokat a legszélesebb körben rendszeresen bemutassa „Kárpáteurópában” mindenütt, ahová Cseh Tamás eljutott és a korszak hiteles dalnokaként ismert. Kortársaival készülő teljes életútinterjúk értékes, hiteles forrásai lehetnek annak érzékeltetésére, hogy milyen volt a kommunizmus idejének kiszolgáltatottságában élni, alkotni. Ezeknek a távlatos feladatoknak a megvalósítását nézetünk szerint egy költségvetésileg és szervezetileg önálló intézményi (intézeti) keret szolgálná a Cseh Tamásra jellemző szerény, de határozott jogi keretek között.

 

Az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában működő Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány keretében kezdődött a gyűjteményezési munka, amely 2013 őszén a Magyar Nemzeti Levéltárban folytatódott. A Cseh Tamás Archívum 2013 őszén az Úri utca 54-56-ban, a Magyar Nemzeti Levéltár kezelésében lévő - addig üresen álló és erősen leromlott állapotú – épületben került elhelyezésre. A felújítás, a műemléki szempontok messzemenő figyelembevételével Zumbok Ferenc segítségével megtörtént. A működéshez szükséges költségvetést a kormánybiztos úrnak nem maradt ideje előteremteni. A Cseh Tamás Archívum költségvetési maradványból, szűkös ellátmánnyal, de önálló főosztályként tagozódott be a Levéltár szervezetébe, amint azt a Balog Zoltán miniszter által jóváhagyott alapító okirat, illetve szervezeti működési szabályzat rögzíti:

  1. 4. Cseh Tamás Archívum Jelenkortörténeti Gyűjtemény az SzMSz-ben meghatározott szervezeti keretben működik, önálló költségvetési és létszámkerettel rendelkezik.
  2. 1.3. Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény
    Vezetője a gyűjteményvezető, aki a főigazgató felügyelete mellett megtervezi, szervezi, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi a főosztály munkatársainak tevékenységét. A főosztály munkatársai: főosztályvezető, levéltáros (ok), informatikus (ok), felvételező (k), technikus, operatőr. A főosztály átveszi, őrzi, nyilvántartja, kezeli és feldolgozza (rendezi, selejtezi, segédlettel látja el, publikálja) a Cseh Tamás életművéhez kapcsolódó magániratokat és tárgyakat, gondoskodik az állományvédelmi és digitalizálási feladatok ellátásáról, elvégzi az iratanyag és a kapcsolódó dokumentumok, életútinterjúk tudományos feldolgozását és közzétételét. Az összehasonlító kutatások elősegítése érdekében digitális másolatot gyűjt az eredeti művekről és iratokról. A Cseh Tamás Archívum Alapítvány kuratóriumával együttműködésben ellátja a szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

2014. február