Dal a ravaszdi Shakespeare Williamről

Az 1848-as ifjú márciusi generációra, a reformkori nemzedékre nagy hatással voltak a kor klasszikus nagyságai, köztük az akkori irodalmi köztudatba nemrég bekerült William Shakespeare 1564–1616 között élt angol színész, drámaíró. Az 1830-as években az akkori Magyar Tudományos Akadémia drámafordítási pályázatot is kiírt. Talán ennek hatására is történt, hogy Egressy Gábor, a kor híres színészének nyilvános buzdítására hárman neki is álltak fordítani Shakespeare drámáit, 1847-ben fel is osztották egymás között a műveket: Vörösmarty, Petőfi Sándor és Arany János elkezdte a munkát, de 1848 tavaszán a forradalom elsodorta őket az írószobából... (Vörösmarty Lear királya, Petőfi Coriolanus-a így is megszületett) Cseh Tamás és Bereményi Géza bizonyosan szívesen olvasta Petőfi naplóját, melynek 1848. március 16-i bejegyzéséből származik például nevezetes előadásuk eredeti címe – Vasárnapi nép, mely a naplóban így szerepel: Borzasztó vasárnapi nép vagyunk… E nevezetes korokat idézi az 1970-es évek elején született – Cseh Tamás Bereményi Géza: Dal a ravaszdi Shakespeare Williamről, melyet 1973. július 16-án a Szentendrei Teátrumon mutattak be.
(HG)