Lassú trapp

Tabgroup

Legkorábbi felvétel
Multimédia track 

Időpont

1992.
Előadó 
Cseh Tamás
ének
gitár
Leírás 

A Nyugati pályaudvar előadói est anyagát - melyet 1992 szeptember 26-án mutatott be a Katona József Színház -, 1992 nyarán Kővágóörsön Cseh Tamás magnóra játszotta.
Ezen a felvételen azok a dalok is szerepeltek melyek később nem kerültek az est anyagába. Ilyen volt a 70-es évek elején született Lassú trapp című daluk is.

Dalszöveg 

Hallatszanak,
trapp, lassú trapp.
Hallod-e, amit én, hogy
trapp-trapp-trapp,
trapp-trapp-trapp-trapp?

Jó lassú galopp,
három lovasok.
Fényt most a felhő kiszűr,
jönnek a felhők mögül.
Trapp, lassú trapp.
Elhagytanak most már mindenek
és ők megérkeztenek.

Századszor vége most ember fiának,
bújjatok össze ezrek és százak,
sűrű trappban jőnek, jőnek virradatban.
Három lovasok.
Trapp, lassú galopp.
Trapp, lassú trapp.
Már tisztán hallatszanak.
Fényt most a felhő kiszűr,
jönnek a felhők mögül.

Hallja az egész világ:
trapp-trapp, a nehéz paták.
Jövelnek, Dreivierteltakt,
és mindent elárasztanak.
Bújj össze száz és ezer,
jövel, galoppban jövel,
keringő, Dreivierteltakt.
A paták, a paták, a trapp.

Századszor vége most ember fiának,
bújjatok össze ezrek és százak,
sűrű trappban jőnek, jőnek virradatban.
Három lovasok.
Trapp, lassú galopp. 
 

Tabgroup_3

Verzió
Multimédia track 

Időpont

2016.
augusztus
Előadó 
Víg Mihály
ének
gitár
Leírás 

A felvétel a Cseh Tamás Archívum Úri utcai stúdiójában készült 2016 augusztusában. 

Dalszöveg 

Hallatszanak,
trapp, lassú trapp.
Hallod-e, amit én
trapp-trapp-trapp..

Jó lassú galopp,
három lovasok.
A fényt most a felhő kiszűr,
jönnek a felhők mögül.
Trapp, lassú trapp.
Elhagytanak most már mindenek
és ők megérkeztenek.

Századszor vége most ember fiának,
bújjatok össze ezrek és százak,
sűrű trappban jönnek, jönnek virradatban.
Három lovasok.
Trapp, lassú galopp.
Trapp, lassú trapp.
Tisztán hallatszanak.
Fényt most a felhő kiszűr,
jönnek a felhők mögül.

Hallja az egész világ:
trapp-trapp, nehéz paták.
Jövelnek, Dreivierteltakt,
és mindent elárasztanak.
Bújj össze száz és ezer,
jövel, galoppban jövel,
keringő, Dreivierteltakt.
Paták, a paták, trapp.

Századszor vége most ember fiának,
bújjatok össze ezrek és százak,
sűrű trappban jönnek, jönnek virradatban.
Három lovasok.
Trapp, lassú galopp. 

 

Eredeti dalszöveg 

Dal születésének időpontja

1970-es évek eleje
Zeneszerző 
Cseh Tamás
Szövegíró 
Bereményi Géza
Leírás 

Az 1970-es évek elején született dal kéziratában kétszer is szereplő sor szinte megegyezik Pilinszky János Apokrif című versének kezdő sorával.

Pilinszky János:
Mert elhagyatnak akkor mindenek

Cseh Tamás - Bereményi Géza:
Elhagytanak most már mindenek
(énekelt változat)

Pilinszky János Apokrif című verse - Domokos Mátyás filológiai kutatását, szemtanú mivoltát elfogadva – 1952-ben íródott, melyet 1953 tavaszán már ismertetett költőtársaival. 1956-ban a Csillag című folyóiratban jelent meg először, majd 1959-ben Pilinszky kalandos sorsú kötetében a Harmadnapon. (Versek; Szépirodalmi, Bp., 1959.)
Végül a vers, mely értők szerint a költő legnagyobb versei közé tartozik, amely bizonyosan eljutott a dalszerzőkhöz, hiszen a Nagyvárosi ikonok gyűjteményes kötetben is megjelent, melyet 1970-ben adott közre a Szépirodalmi Könyvkiadó Domokos Mátyás szerkesztésében. A kötetet a dalnok nem csak olvasta, de meg is jelölte kedves verseit és így ajándékozta azt - a talán Lator Lászlónál megismert - Juliette Clancier-nek, egy jeles francia költőnek, Georges-Emmanuel Clancier lányának. Az apa Illyés Gyula barátja és fordítója volt, őt pedig Lator László fordította és Juliette nála is lakott, ha Magyarországon járt. Cseh Tamás és a Párizsban élő Juliette-nek szép érzelmekről tanúskodó levelezésének egy része Cseh Tamás hagyatékában maradt fenn. Juliette a következőket írta egy levelében, már Párizsból – még tört magyarsággal, mert éppen tanulta a magyart: „Tegnap este elolvastam újra a Pilinszky-kötetet, amelyet nekem adtál, a Nagyvárosi ikonok, és olvastam a versek, amelyet legjobban szereted, tudom, mert egy pecsét van az oldalakon a neveddel és a címeddel, mindezeket a verseket, melyeknél van egy pecséted, magányosságról van szó, egyedüliségről..." Cseh Tamás érzékeny műveltsége is megkönnyítette, hogy már 1981-ben, a jelenkor pontos történetírója, a feledhetetlen Sebők János ezt írhatta: „a magyar rock kultúra képviselői közül elsőként, vita nélkül befogadták a magyar egyetemes kultúra fellegvárába és művészetének értékeit, maradandóságát ma már senki nem vonja kétségbe"

H.G