Tímeának babája

Tabgroup

A Koncert

Időpont

1993.
május
26.
Előadó 
Cseh Tamás
ének
gitár
Helyszín 
Katona József Színház
Leírás 

A dal két külön multimedia track-ben van feltöltve, az első a dal, a második az azt követő szövegrészlet.

Dalszöveg 

Tímeának babája nyáron fogant,
ám hét férfi szabta meg a vérvonalt.

Legelőször jött egy
középkorú jött-ment,
szerb, de tudni kicsi magyarul.
Mutatni engemből fényes kvarcórája,
én, Dzsoko, tegnap börtön szabadul,
Mér'? Hova viszel engemet?
Mér' a kút mögé engemet?
Dzsoko volt az első,
Tímeának kellő
férfi, aki jött s ment.
Még néha benézett
kicsi kislány végett,
vagy Belgrádból üzent.

Tímeának babája nyáron fogant,
ám hét férfi szabta meg a vérvonalt.

Másodjára német
volt, aki benézett,
können Sie bitte mich ein puszika.
Övé lenni autó, övé lenni minden,
plusz még az övé lenni Tímea.
Madchen, hát ez a demokrácia,
te majd jönni velem el oda.
Azután egy János,
sármos vásáros,
vattacukor és gyöngy,
jött a nyári úton,
be szép vagy te húgom,
hajtsd föl a szoknyád, s csönd.

Tímea a kútba néz, nő lettem, nő,
most talán rám visszanéz a teremtő.

És jött negyediknek
kettő, akik ikrek,
így kettő közül egyik ötödik.
Szovátáról jöttek,
erdélyinek tűntek,
s utána azt mondták, hogy köszönik
a pénzt és a kicsi reggelit,
s a lyányka, hogy lefeküdött őnekik.
És mentek az ikrek,
magas póznát vittek
oda, hol a pénz van.
Mentek a vásárba,
világ csudájára
hosszi magos kalapokba.

Ezen a nyáron Tímea határozott,
nő leszek, mint kút vizén a csillagok.

Hatodik egy Horváth
nevű magyar ember,
elakadt zöldhatáron a busza.
Tímea bár tudta,
hogy Horváth embercsempész,
mégis megnyílt neki a blúza.
Ámult Horváth, hogy mi van ott,
az égbe rakétajel hasított.
Határőrök lőttek
égre riasztójelt.
Sírtak, menekültek,
perzsák és a kurdok
csúsztak-másztak bokrok
áldott védelmében.

Tímeának babája hát így fogant,
ki tudja, ki szabta meg a vérvonalt.

És jött hetediknek
buszról szökött herceg,
perzsa, a zöldhatárról menekült.
Alig ment el Horváth
Tímea kebléről,
a perzsa odajött és lefeküdt.
Én lenni neked szerelem,
jöjj a világba énvelem.
Vagyok neked perzsa,
legyél nekem bármi,
ő a hetedik volt.
Gyere hetediknek,
te valahonnan jött-ment,
zárjad le a, zárd a névsort.

Ámult-bámult a világ, hogy hogy lehet ez? Hét apa egyszerre!
Ecsédi oda is sziszegte Tímeának a kán mellén, hogy:
- Ezért a nyilatkozatért még számolunk! Arra nem gondolsz, hogy milyen fényt vetsz a szülőhazádra? Még azt gondolják, hogy itt minden lány ilyen!
De Tímea visszasziszegte, hogy:
- Csakhogy én szabad va... vagyok, és én csak azt akarom, hogy a gyerekemnek egy apát szerezzek, egy bárkit be!
Ám ekkor kiáltozás hallatszott a népek piacán, Ecsédi odakapta a fejét. Termetes csauszok lökdösték ott a sokaságot dárdanyelekkel, hogy:
- Utat az állomásparancsnok úrnak! Utat, kutyák! Utat!
És Ecsédi egy gyaloghintót látott elúszni lassan a fejek fölött, belőle aranypénzt szórt egy gyémántgyűrűs kéz. És Ecsédi fölismerte a selyemruhás, piros öves nagyurat, hogy:
- Miklós! Vizi Miklós!
És leugrott a tevéről - Tímea utána -, és a tömegben verekedték előre magukat, de a csauszok visszalökték őket. Ecsédi pedig kiabált, hogy:
- Miklós! Vizi Miklós! Nézz rám! Én vagyok az, Ecsédi! Miklós, nézz rám!
Az állomásparancsnok unottan fordította arra fényes tányérarcát.
- Hej, Miklós! Negyven évig jóba-rosszban együtt! Én vagyok az, Ecsédi!
Az állomásparancsnok petyhüdten hunyorgott, majd ásított. (Superwhite fogkrémet használt.)
- Ecsédi, Ecsédi - motyogta.
Az állomásparancsnok nem emlékezett.
- Hej, Miklós! Hát, hát együtt szenvedtünk az elmúlt rendszer poklában! Ennyire elvesztetted az identitásodat?
Tímea közbekiabált, hogy:
- Bácsi kérem! Maga olyan nagy meg erős, nem akar a gyerekem apja lenni? Valaki legyen az apa! Lehetne éppen maga?
A kövér nagyúr fényes tányérarcát forgatta, hogy:
- Ecsédi. Ecsédi.
Az állomásparancsnok nem emlékezett.
- Hej, Miklós! Hát együtt szenvedtünk az elmúlt rendszer poklában. Együtt voltunk félálomban Kádár apó ölebei, orosz akol ól-melege, gyerekei. Vizi! Ecsédi szól hozzád! Helló!
- Ecsédi? Ecsédi?
Az állomásparancsnok nem emlékezett.
A csauszok a piac szemetébe lökték a régi barátot. (Ecsédi másodszor ájult el fél óra leforgása alatt.) Tímea zokogva borult a mellére, hogy:
- Bácsi kérem! Ki lesz a gyerekem apja, ha maga itt meghal nekem. Valaki legyen az apa! Lehetne éppen maga.
A gyaloghintó pedig lassú rabszolgáival, mint egy nagy rovar, fölkúszott a Nyugati pályaudvar bársonyszőnyeges lépcsőin. Körülöttük az őrszemélyzet, kéksisakos rendfenntartók tisztelegtek, hogy:
- How do you do, Mr. Vizi! Nice to see you. Happy to meet you. It's a nice day, isn't it, dear Miklós?
- How do you do! - szikráztatta meg gyűrűit az állomásparancsnok.
És a gyaloghintó már bent is volt a nemzetközileg őrzött és ellenőrzött fellegvárban.
Itt, itt olyan, de olyan illatfelhő fogadta őket, hogy, hogy Coco Chanel, Miss és Mistress Dior, Aqua Brava, L'Heure Bleue, Opium, C' est la vie! az Yves Saint Lauranttól, Paloma Picasso, Rive Gauche, satöbbi. Zárójel bezárva. És Hamburger, Bamburger, Burger King, és King Burger, és Bourbon folyt patakokban. És az oldalfalakon filmvetítések folytak, szikráztak és villóztak, hogy: Veszélyes viszonyok, Csupasz pisztoly, Farkasokkal táncoló, Twin Peaks, satöbbi. Zárójel bezárva.
És gyönyörű meztelen nők futottak elő, kiemelték és a talpára állították az óriás testet, Viziét, legyezték. Vizi hunyorgott és nyögött, hogy:
- Na, hogy állunk a bevagonírozással lányok?
Az állomásparancsnok kérdésére a legszebbik meztelen nő (egy ilyen nagy, combos, szőke, komoly dudákkal) lépett elő. Vizi megcirógatta az arcát ennek a kedvencének - mer' láthatólag a
kedvence volt neki ez a kirúzsozott mellű, és mondta, hogy:
- Na mondjad, Marilyn, honey baby, honey-kám.
- Minden vagon tele - jelentette Marilyn. A lakosság kiválasztott példányai a helyükön, csak a kettes vágányon tapasztalható némi nyugtalanság.
- Na lássuk azt a kettes vágányt akkor - mondta az állomásparancsnok, és puha papucsain csoszogva megindult a kettes vágányon várakozó szerelvény felé, mert a Nyugati pályaudvar üvegcsarnokába minden vágányon állt egy szerelvény, és az ablakokból pedig emberfejfürtök lógtak ki, hogy:
- Mr. Vizi! Mr. Vizi, mikor indulunk, és hová?
Vizi megáldotta a vagonlakókat, hogy:
- Nyugalom, emberek! Nyugalom, magyarok! - mondta sztentori hangon.
- Mint tudjátok, fiaim, nálunk a történelem, a társadalom fejlődése vakvágányra futott, kiderült, hogy a sínek nem vezetnek tovább, mi most hátramenetben visszajöttünk, az új vágányok kiépítése folyamatban. Ti vagytok a kiválasztottak, a Nyugati pályaudvar népe, akik mindjárt indulnak.
- Na jó, de mikor? - kiabálták a kettes vágányról.
- Hát, mindjárt, fiaim - mondta az állomásparancsnok, és azzal intett Marilynnek, és az a gyönyörű meztelen, szőke nő előrelépett, a, az, az egyik lábát, az egyik lábát a nyakába vette, a, és nyakába vette, és a másikon pörgött, pörgött. A meztelen női sorfal az Marilyn mögé sorakozott, ők is a nyakukba vették a, a, az egyik lábukat, de a másikon nem pörögtek, hanem, hanem csak ringatóztak és, és énekeltek, hogy...

Tabgroup_3

Első megjelenés lemezen
Lemezen először 
A oldal 6. dal
Zeneszerző 
Cseh Tamás
Szövegíró 
Bereményi Géza
Kapcsolódó tartalom