Gavrilo Princip és a szarajevói merénylet

105 éve történt a szarajevói merénylet, mely végső soron az első világháború kitöréséhez vezetett. A már jó ideje tervezett vérontás híre ellenére Ferenc Ferdinánd főherceg hitvesével a városba látogatott, és ugyan az első merénylő, Nedeljko Čabrinović kézigránátja még nem járt sikerrel, Gavrilo Princip lövései után már nem volt esélye a trónörökösnek. Egy hónappal később kezdetét vette a "nagy háború".
A merénylet 10. évfordulóján az MTI német lapszemléket közölt:

 

Berlin, június 28. A lapok abból az alkalomból, hogy ma van tizedik évfordulója a Ferenc Ferdinánd főherceg ellen Szarajevóban elkövetett merényletnek és ötödik évfordulója a versaillesi békeszerződés aláírásának, történelmi visszapillantást vetnek az elmúlt tíz esztendőre.

A Lokalanzeiger írja: Tíz évvel ezelőtt egy véres bűnnel kezdődött a borzalmak végtelen láncolata, amely még egyáltalában nem ért véget. Bármilyen szenvedéseket kellett elviselnie népünknek, történelme tövises útjain, mégsem volt soha olyan siralmas helyzetben, mint most, öt évvel a béke után, amelynek az lett volna a feladata, hogy a fegyverek korszaka után az igazságosság órája következzék.

A Kreuzzeitung írja: Szerencsétlenség és békétlenség lebeg fölöttünk, Európa népei és a világ fölött. Kifelé és befelé védtelenül, gazdaságilag feldarabolva és politikailag megalázva küszködik a nép utolsó kincséért, életéért, egzisztenciájáért. Mik Németország fegyverei ebben a küzdelemben? Politikailag tehetetlenül nem gondolhatunk revansháborúra.

A Germania hangsúlyozza, hogy a versaillesi békediktátum csak újabb konfliktusok és az ellenségeskedés elmélyülésének forrása volt. Nem tudta nekünk meghozni a békét. Angolország és Franciaország új kormányt választott magának; ezeknek tagjait a versaillesi béke nem terheli s ezek végre hozzálátnak ahhoz, hogy legalább a végzetes háború utáni politikát revideálják.

A Vosaische Zeitung kijelenti, hogy a szerződés legsúlyosabb pontja a háborús bűnösség klauzulája, ez az óriási történelemhamisítás, amely kizárólag a németekre hárítja a világháborúért való felelősséget. /MTI/

 

A '80-as évek második felében Csengey Dénes szöveget is írt Cseh Tamásnak - a mind a mai napig ellentmondásos megítélésű - Gavrilo Princip utolsó estéjéről. Eddig csak az Új Auróra folyóirat 1988. évi 2. számában volt publikálva 4 további történelmi témájú dalszöveg (Martinovics Ignác zsengéiből; Vörösmarty költő lázbeteg éneke; Petőfi élete; Kiegyezés tangó) társaságában. Dalként kiadásra nem került, azonban az első versszak kazettán fennmaradt az utókornak, a történet végére görgetve ez a hangfelvétel is elérhető.

 

Multimedia track