Cseh - Bereményi: József Attila

Cseh Tamás és Bereményi Géza dalának szövege az életrajzi utalások mellett József Attila kései létösszegző verseit is evokálja, a '37 októberi Karóval jöttél… és a '37 novemberi Ime hát megleltem hazámat… szófordulatai ugyanúgy megjelennek, mint a négy évvel korábban keletkezett Eszmélet zárógondolatai. A Bereményi-szöveg valójában egy szerepvers, mely a költő utolsó műveihez hasonlóan önmegszólító számvetés, melyben a lírai én búcsúzik az élettől. A keserű önvád és önirónia adekvát formát ölt Cseh Tamás előadásában. 

A dal a Cseh-Bereményi szerzőpáros találkozása után nem sokkal, a '70-es évek elején született, azonban csak a tíz év dalait összefoglaló 1981-es Műcsarnok című lemezen jelent meg.

Bereményi Géza kézírása.

Kapcsolódó tartalom