Kiegyezés tangó - ad notam Erőss Tamás

Dalszöveg 

... de meg is állt azonnal, mert helyére szögezte az áradó, megejtő dallam, amelyik így hangzott:

Mondjuk most tangó, most tangó, most tangó, most tangó, most tangó,
legyen ez tangó, ez tangó, ez tangó, ez tangó, ez tangó!
Egy vérrel írt táncrenden időtlen időktől zajló,
egy dugdosott, fogdosott, összekent, nyálazott tangó.
Egy ócska kis bűnlajstrom végszava, borgőzben szagló,
de fülemhez emelve morajló tengeri kagyló.
Egy forgandó, porlandó, girlandó, parlando, pangó,
tehát egy pangó tangó, igen, egy rég pangó tangó.
Egy utolsó magjáig elszántan irtandó tangó,
egy felejthetetlen, levetkőzhetetlen tangó.

Például felfagyott országút, eső van, hajnali köd,
szétzilált estélyi jelmezben ellejt a pár.
a frakkszárnyak összegyúrt gombócban, szakadt a nadrág,
a harisnyakötőben tollkés, a kézben pohár.
Ön Európát rabolja éppen! - búgja az asszony.
Ugyan már kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr.
Hát hol van itt Európa? Nézzen szét, nézzen magába!
Itt sár van és ön van és én vagyok szakadatlanul.

Ahol most táncolunk, ez itt az angol királynő,
a kocsmának asztala, cipője azon kopog.
Ez Deák Ferenc úr pipája, vigyázzon, lépje át kérem,
nagy dolgok dőlhetnek dugába, ha rátapos.
A felfagyott országút itt visz a sótartó mellett
és mindjárt utána a Lánchíd következik,
aztán egy ónkancsó, aztán a Károlyi-kastély,
Kun Béla szónokol, pipafüst borítja el.

Egy díszzsebkendőbe földosztó karókat vernek,
a rádió ostroma még eldöntetlenre áll.
De ne féljen kisnagysád, forogjunk, amint adódik,
hisz' a szélső pohár mögött mindig lesz újabb pohár.
Ön attól fél talán, hogy egyszer csak lepottyan innen,
de végtelen parkett ez, nyugodtan hihet nekem.
Ön Európát emleget, hát megsúgom, hogy bő száz éve innen
az asztal széléig még nem jutott senki sem.
De hát ezért is mondom önnek, hogy ez tangó, csak tangó, csak tangó,
igen, ez tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó.

Igen, egy megejtő életmód, megejtő halálmód tangó,
de hát csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó.
Ez tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó,
csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó, csak tangó.

Zeneszerző 
Cseh Tamás
Szövegíró 
Csengey Dénes