14. szövegrészlet

Dalszöveg 

És King akkor megdicsérte őket, hogy:
- Jól van, aranyosak vagytok.
És akkor hírhozók érkeztek King kíséretőbl, föntről és King rájuk förmedt, hogy:
- Mi ez az ütemes zaj odafönt?
- Vakok vonulnak a Rákóczi úton - mondták azok.
- Hah! - így King.
És ledobta a palástját, mert táncolni akart. És akkor Antoine ránézett a magas fiatalemberre, de szárazon rezgett, mindig eltért, ezért aztán minden erejét összeszedte. Több éves gyakorlata volt ebben. Ránézett Kingre és mondta, hogy:
- Mondod te! '85! Mondod te, '85!
És egyszer csak elfáradhatott, vagy mi, mert a szeméhez kapott és azt mondta, hogy:
- Pridem.
- Miket beszél ez? - kérdezte King a kíséretétől. - Édes Antoine, miket beszélsz?
De Antoine csak annyit mondott, hogy: Pridem

Multimedia track