"Periódusok..."

Keletkezés helye 
Berlin
Kézirat szövege 

Periódusok egzisztálnak amikor lent

jó vagy felül jó vagyunk. A lelkészmű-

vész mind két végletet átközvetíti al-

kotó munka termékeivel. Mind a két útvo-

nal a mi útunk. A két másféleképpen

alkotodó út. A két jó. Az egy közös két-

végződésű irány a végtelenbe.

Csak a határán lenni a végtelennek

egészséges, nekünk embereknek is.

"es get um die produkzion leben" (németül)

január

Sose hihettem volna gyerekkoromba, hogy

mi lettem máig 62 éves koromba.

Szóval, hogy mi. Gyermekkoromban

szent móricka voltam. Néha még eszembe

jút egy,egy poén eleje. Délutáni napsütés

van. Fényes az ég nem látszanak, de azért

jelenlevő bolygók a hold és a csillagok.

A minusz nem visszát jelent. A plusz nem még

valamit. Mind a két irányba halad az élet.

A csillag egy individuel égitest. Benne

nap, bolygók, holdak, üstökösök élnek.

Minden lény egyesíti a pokol országot és

a menyországot. A "meleget" és a "hideget"

Lényeges tudnunk hogy ne túl sokat 

tartózkodjunk se egyik se másik jó végletbe.

Felfrissitően szép amikor betöltött pezs-

gős váza pohárra rá süt   a    nap.