"Fél óra múltával..."

Keletkezés helye 
Berlin
Kézirat szövege 

Fél óra múltával Kitisztúlt az ég

Kitisztúlt és a színes felhők elillantak

Szívünk derüsen várta mi lessz. Beső-

tétedett, téli este úgy őtorafelé, Há-

romkor. Mint egy menyezet olyan az ég.

Át meg át van festve.

Juszufra gondolok, nagy bará-

tomra, ő nagyon kedves volt

hozzám. Sokat segített a szeretete

Hol járhat ő a ragyogó kolega

társ, a jóbarát. Talán már

egy másik csillagba. Vagy itt

van valahol a hazain?

Vagy nincs már ő , és egy komplett 

új élet virul az útján!

Gyakran felülkerekedik a gondolat és

az ember mond sok újjat. Néha maga

alatt beszél, élet idegen. Gyújtok gyer-

tyákat barátom és a fény melegében,

meglátom újra tündöklő életünket.

Juszuf.

Nekem nincs már aki az élet és irodalom-

ba leközvetítené a festményeimet.

Hol van már a jó kolégabarát. Hol van

már a két kőműves akik úgy mutatkoz-

tak be egymásnak, hogy szerszámaikal

alkottak valami jót ügyesen. A jancsi

bácsi előre alszik még negyven évet

és mint január herceg eltávozik.