"Átfogó képpel..."

Keletkezés helye 
Berlin
Kézirat szövege 

Átfogó képpel

a világról képes

a művész szabadon 

alkotni

Az átfogó képet

újrarendezni

rendszeresen

és újabb élettereket

ismer meg új tudással a dolgozó.

A művész az egész

kultúránk nyersanyagával

alkot dolgozik, az egész

önérzete logikája szabálya szerint

Kolegáim művészek

a szabadságra a szabad

alkotásra eben a most

induló korban lessz

egyre jobban alkalmunk

ürutazás kora hajnalában

élünk. A terra egész múltja

közös múltunk, a Glóbusz

egész jelene közös jelenünk

Atlantisz a repülő

kék halgojó közös jövönk.

 

Én ha az evolúció mostani

álapota mögé nézek és tovább

vándorlok az ezutal magamba

elképzelt élettel, olyan világ

anyagba kerülök amivel a

nagy közös élőgén semmilyen

kapcsolatban nem állhat.

Rejtéjes ember leszek nem tudom

hol vagyok. Az öt tíz ezerével

idősebb kor az egész ismert

kibontakozó mehanikáju életérben

egy 8t tízezeréves fejlődési

alkotó út lessz.